Døgnvakt

DØGNVAKT: RING 37699999

 

Informasjon vedrørende smådyrsvakta

 

Smådyrvakta i Aust Agder er for tiden drevet av 5 klinikker; Agder Dyreklinikk, Arendal Dyreklinikk (Arendal), Grimstad Dyreklinikk, Agder Dyrlegekontor (Grimstad) og Storgata Dyrlegekontor (Lillesand).
Veterinærvakten omfatter alle tider av døgnet unntatt hverdager mellom kl 8 og 16.

Vi er i beredskap for folks kjæledyr samt for eierløse, skadde dyr som publikum måtte finne. Dersom du finner et eierløst, sykt og skadd dyr, vil Staten betale avliving og kun dette. Vi er ikke pliktige til, og har dessverre ikke anledning til å rykke ut for å hente skadde dyr.

Agder Dyreklinikk har en veterinær på hovedvakt, samt personale i beredskap i tilfelle operasjoner og andre kompliserte behandlinger. Vakten er hvilende – dvs at veterinæren rykker ut hjemmefra etter anmodning fra kunde til avtalt klokkeslett.

Veterinæren er ikke stasjonær på klinikken. Det er den samme veterinæren som er på jobb hele helgen, og arbeidspresset kan til tider bli svært stort. Vi ber derfor om publikums omtanke. Ikke ring om nettene med ting som ikke er øyeblikkelig hjelp.
Eksempler på øyeblikkelig hjelp kan være:

 • Fødselshjelp
 • Kramper
 • Påkjørsel
 • Bitt / kuttskader
 • Magedreining
 • Akutt oppkast og diare
 • Smertefulle forstoppelses tilstander
 • Fremmedlegme
 • Pusteproblemer
 • Hjerteproblemer
 • Unormal slapphet
 • Blødninger

Listen er ikke uttømmende, dersom du er i tvil bør du ringe.

Dersom du bestiller veterinæren til å møte deg på et fastslått klokkeslett på klinikken og ikke møter til avtale må vi dessverre fakturere et utrykk. Det å drive en døgnvakt for smådyr er veldig resurskrevende både når det gjelder personale og økonomi. Vi anbefaler derfor alle dyreeiere til å tegne en forsikring.

 

Priser på vakt ved Agder Dyreklinikk fra 01 januar 2013

 • Vaktutrykk hverdag mellom 17.30 og 22.00 fra 2500,-
 • Vaktutrykk hverdag mellom 22.00 og 08.00 fra 3125,-
 • Vaktutrykk helg mellom 08.00 og 16.00 fra 1875,-
 • Vaktutrykk helg mellom 1600 og 22.00 fra 2500,-
 • Vaktutrykk helg mellom 22.00 og 08.00 fra 3125,-

I tillegg kommer konsultasjonshonorar, eventuelle tilleggsundersøkelser og medisiner

Kreditt gis kun ved fremvisning av gyldig polise fra Agria eller Gjensidige forsikring, eller etter særskilt forhåndsavtale.